Ота-онага оқ бўлиш

www.hidoyat.com

[9]  - Муаллифнинг "Мин ахтоил-азваж" китоби, 5 – 9.

[10]  - "Мин ахтоиз-завжот", 11 – 16.

[11]  - Мавло деб бирон қулни озод қилган ёки бирон кишининг исломга киришига сабаб бўлганига айтилади. Озод қилган ва исломга сабаб бўлган кишига Валий дейилади.

[12]  - Имом Бухорий, "ал-Адабул-муфрад", 14. Албоний бу ҳадиснинг "исноди саҳиҳ" эканини "Саҳиҳул-адабил-муфрад" китобида айтиб ўтди.

[13]  - Имом Муслим: 2562; Абу Довуд: 51443.

[14]  - Имом Аҳмад, 6/151; Абдурраззоқ "ал-Мусаннаф", 20119; имом Бағавий, "Шарҳус-сунна": 13/7; Ҳоким ҳадисни саҳиҳ деди, 3/207. Имом Заҳабий Ҳокимнинг фикрига қўшилди.

[15]  - "Ҳилятул-авлиё", 6/211; "Сияру аъламун-нубала", 6/317.

[16]  - "Уйунул-ахбар", 3 / 97.

[17]  -  "Сияру аъламун-нубалаъ", 4 / 619.

[18]  - Иброҳим Байҳақий, "ал-Маҳасин вал-масавиъ", 614; "Ҳилятул-авлия": 2/ 273.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 next