Ота-онага оқ бўлиш

www.hidoyat.com

 [1]  Қаранг: Мустафо Сибоий "Ахлақунал-ижтимоийя", 166; Абдуррауф Ҳановий "Биррул-волидайн", 143; Ҳасан Айюб "ас-Сулукул-ижтимаий", 257 – 259; Умму Абдулкарим "Қурратул-айнайн фи фазоили биррил-волидайн"; Суъод бинт Муҳаммад Фараж "Ва бил-волидайни эҳсанан", 44 – 48; Низом Сакажҳо "Биррул-волидайни фил-Қуръонил-Карим вас-Суннатис-саҳиҳа": 35 – 41 ва 63 – 65; Абдуллоҳ Тайёр "Файзур- Роҳиймур-Роҳман ": 96; Аҳмад Ийсо Ошур "Биррул-волидайн ва ҳуқуқул-аабаи вал-абнаи вал-арҳаам": 33 – 45; Иброҳим Ҳозимий "ал-Эълам би биррил-волидайн ва силатил-арҳам": 35 – 41; Муҳаммад ибн Аҳмад Солиҳ "ат-Такафулул-ижтимаий фиш-шариатил-исламийя": 98 – 105.

[2] - Ибн Қутайба "Уюнул-ахбор": 3 / 87; ал-Ҳановий "Биррул-валидайн": 138,139.

 

[3]  - Муҳаммад ибн Лутфи Саббоғ, "Назаротун фил-усратил-муслима": 49.

[4]  - ал-Ҳановий, "Биррул-валидайн": 135.

[5]  - "Лисонул-араб": 4 / 53.

[6]  - "Қазоуд-дайн", 13 – 21; "Ва билволидайни эҳсана", 63 – 66.

[7]  - Имом Бухорий, 5971; Имом Муслим, 2548.

[8]  - "Фатҳул-Борий", 1 / 416.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 next