Kelib chiqish taxiri
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 103

Ba`zi toifa odamlar dunyodagi jami narsa va hodisalarni tasodifiy deb bilsa, boshqalar esa dunyodagi har bir hodisa o`ziga yarasha sabab orqali vujudga kelgan va hech qanday hodisa tasodif orqali yuzaga kelmaydi deb hisoblashadi. Bu toifa odamlar nafis san`at asarini ko`rganda asarning muallifi borligiga shubha qilmaydilar.  Nazm va tartib bilan yaralgan bu keng olamni ko`rgan har qanday oqil inson bu yorug` dunyoning mohir yaratuvchisi borligiga hech shubha qilmaydi.

3. Zot va sifat

Agar insonni aqliy tahlil qilib ko`rsak unda zotni, ya`ni insoniyligini va sifatlarini ko`rishimiz mumkin. Masalan ko`zlarining rangi, qomati, rangi ... sifatlar zotga bog`liqdir va zot sifatlar bilan oshkor bo`ladi.  Bu mafhum Allohning zot va sifatlarini tushunishimizga yordam beradi. Chunki agar zot cheksiz bo`lsa bu degani uning sifatlari ham cheksiz bo`ladi, natijada sifat va zot o`zaro bir butunni tashkil qiladi. Shuning uchun Allohning zoti va sifatlari uzviy yaxlitlikni tashkil etadi.

4. Xudovand sifatlarining ma`nosi

Olamdagi mavjudotlarda kamolot sifatlarini ko`rishimiz mumkin. Go`zallik, adolat, to`g`riso`zlik, va boshqalar ijobiy xislatlar bo`lib yaratuvchi tomonidan bandalarga berilgandir. Shubhasiz maxluqlarda bor fazilatlar Xoliqning o`zida mavjuddir. Aks holda maxluqlar ham bu sifatlardan mahrum bo`lgan bolar edilar.  Qudrat , ilm,  Hikmat,  Adolat,  Rahmat ... Allohning sifatlaridandir.

 Allohning zoti cheksiz bo`lgani uchun unga tegishli sifatlar ayni zotiga tengdir. Boshqa so`z bilan aytganda, Alloh ayni Ilmdir shuningdek ayni Qudratdir va  h. k. Z

 5.Alloh  sifatlari haqidagi sharhlar

Umuman olib qaraganda hamma sifatlar ikkiga bo`linadi:

Ijobiy sifatlar va salbiy sifatlar.

Donolik, go`zallik, qudrat, adolat bir so`z bilan aytganda kamolotga dalolat qiluvchi hamma sifatlar ijobiy hisoblanadi.back 1 2 3 4 5 6 7 8 next