Maqolalar

Nima uchun Alloh Taolo shaytonga muhlat berdi?
Nima uchun namoz o’qiymiz?
Qabr siqib qo’yishi haqida
O’zingni tanisang Xudoni ham taniysan!
Ko’rmaganninng ko’rgani qursin
Alloh a’to etgan ne’matlari bilan gunoh qilmaylik!
Shukur qilishning haqiqiy ma’nosi
Ne’matlar qarshisida insonlarning turlari
Tavba qilish Allohning adolatiga xilof emasmi?