IMOM ALI(3)

Imom Ali ibn Abi Tolib (a.s)
HAZRAT ALI (A.S) NAZDIDA NAMUNALI YOSHLAR
HAZRAT ALI (A.S) TARIXDAGI ENG BUYUK XATIBLARDANDIR