SHARIAT AHKOMLARI BILAN TANISHUV
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 103

Islom dinining ilmlari uch xil guruhga bo`linadi.

1-Usuli din (ya`ni e`tiqod bilan bog`liq dasturlar majmuasi, bunda birovdan taqlid qilish yaramaydi);

2- Ahkom (bu guruh masalalar aksari hollarda taqlidiydir);

3- Axloq (bu guruh dasturlar kishini yanada kamolotga boshlaydi).

Ahkom deb shunday amallarga aytiladiki, bunda ba`zilarini bajarish shart bo`lsa, boshqalarini esa tark qilish buyurilgan.

Bu dasturlar ilohiy Kitob hisoblanmish Qur`ondan yoki Hadisdan olinadi.

Mukallaf kimdir?

Shariat ahkomlari “mukallaf” uchun buyurilgandir. Quyidagi shartlarga javob beradigan musulmonlarga “mukallaf” deyiladi.

1-balog`atga yetgan bo`lishi;

2- qudrat sohibi bo`lishi;

3- aql sohibi  bo`lishi.1 2 3 4 5 next