Aqoid

ISLOM FALSAFASIDA ILOHIY ADOLAT MASALASI
AQOID HAQIDA MA`LMOT