Mahdaviyat

Intizor bo’lishning ma’nosi
U kelsa nimalar ro’y beradi?
Hazrat Mahdi zuhur qilishlarini isbotlovchi aqliy dalillar