TAYAMMUM HAQIDA
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 103

AGAR NAMOZ O`QISH UCHUN SUV BO`LMASA, YOKI KASALLLIK TUFAYLI SUV ZARARI TEGISHI BO`LGAN HOLLARDA G`USL YOKI TAHORAT UCHUN TAYAMMUM QILISH KERAK BO`LADI.

Tayammum qilish tartibi quyidagicha:

 1.niyat qilinadi;

2. ikki kaftni toza tuproqqa (yoki tayammum qilish sahih bo`lgan boshqa narsaga) tekiziladi,

3. ikki kaftni peshonaga burunlarining usti bilan qo`shib mahs tortiladi;

4. chap kaft bilan o`ng qo`lning orqa tomonini bilakdan barmoq uchlariga qaratib mash tortiladi;

5. xuddi yuqoridagidek chap qo`lga mash tortiladi.

Tasvirlar: