TAHORAT BOBI
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 103

Namozga oid masalalarni uch guruhga bo`lib ko`rib chiqish mumkin.

1-muqaddima;

2-muqarinot;

3-mubtalot.

Muqaddima deb shunday masalalarga aytiladiki, bu masalalar namoz o`qish uchun muhimdir. Bu masalalarga tahorat va poklik kiradi.

Poklik deb najosatdan pok bo`lish nazarda tutiladi. Namozxonning badani va libosi najasatdan pok bo`lishi shartdir.

OLAMDA 11 XIL NARSADAN BOSHQA HAMMA NARSA  POKDIR.

QUYIDAGILAR NAJAS HISOBLANADI:

1.siydik

2. axlat1 2 3 4 5 6 7 next