Umrlarining oxiriPayg`ambarimiz hazrat Muhammad (S.A.O.V)

UMRLARINING OXIRI

Hijratning 10-yili haj marosimidan so`ng,payg`ambarimizG`adir xom nomli yerda ko`p sonli sahobolar orasida rasman Ali (a.s)ni o`zlarining o`rinbosari va ummatning Imomi sifatida tanittirganlar,bu bilan o`zlarining payg`ambarlik vazifalarini ado etdilar.Bir yil o`tgach, hijratning 11yili Safar oyining 28- kuni bu foniy dunyoni tark etdilar.

Allohning durudu- salavoti ularga va oilalariga bo`lsin!