Bolalik yillari
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 103

hazrat Muhammad (S.A.O.V)

PAYG`AMBARIMIZNING BOLALIK YILLAARI

Hazrat Muhammad(S.A.O.V.)ibn Abdulloh ibn Abdul Mutallib ibn Hoshim ibn Abdumannor Makka shahrida dunyoga keldilar.Otalari Abdulloh ibn Abdulmutalib u kishi dunyoga kelmaslaridan oldin vafot qildilar.Hz. Muhammad 6 yoshga to`lganlarida,onalari harat Omina ham dunyodan o`tgan.To 8 yoshga to1`guncha tarbiyalari bilan bobolari Abdulmutalib mashg`ul bo`ldilar,ularning vafotidan keyen esa amakilari Abu Tolib Muhammad(S.A.O.V.)o`z qaramoqlariga olganlar.

Ularni odobi atrofdigilarni muhabbatiga sazovor bo`ldi,o`z tengdoshlaridan farqli bo`lib Muhammad hamisha ozoda va orosta yurar edi,boshqa bolar kabi ovqatni shoshib emas,balki kichik luqma olib oz-ozdan shoshilmasdan ovqat lanar edi.

Hazrat Muhammad na yoshlik paytlarida va na ulg`aygan larida ham hech qachin ochlik va tashnalikdan shikoyat qilmagan edilar.

Amakilari Muhammadni juda yahshi ko`rar edilar,va hatto birga olib yotar edilar,u kishining gaplarigako`ra Muhammad hech qachon yolg`on gapirmagan,bezorilik qilmagan edi.Men hech vaqt undan sababsiz yurganini ko`rgan emasman.

Hazrat Muhammad 13 yoshda bo`lganlarida omakilari bilan Shomga safar qilishar edilar.Shunda ularning ma`sumliklari va pokliklari namoyon bo`ldi.

Arab orasida to`g`riso`z va amonat dor Muhammad"AMIN

laqab bilan mashhur bo`ldilar va shu yillarda ''Hajarul-

Asvadni '' Ka`baga qo`yishda katta ixtilofning oldini olib, o`zlarinning chuqur fikrlash qobiliyati va ziyrakliklarini1 next