Markazimiz haqidagi fikr-mulohazalaringiz
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ozbalshia/public_html/page.php on line 103

Bu sayt hozirda 25 tillarda faoliyat yuritadi.

Jumladan

Fors, arab, ingliz, urdu, francuz, turkiy, kurd(lotin), Kurd (arabiy), rus, o`zbek, italyan, ispan, , nemis, ozarboyjon, xitoy, bo`sniya, hind, birma, savohiliy, bangladesh, tojik, husayi,  tayland, fuloniy, birma, indoneziya tillarida faoliyat yuritadi.

Saytda Qur`onning tarjimasi, mashhur qorilarning tilovatlari, Qur`ondan turli yozuvdagi namunalar, so`z va mavzular bo`yicha qidiruv va boshqalar kabilar o`rin olgandir.

“nahjiul balog`a “ sayti

www.balaghah.net.

Bugungi kunda 22 tilda faoliyat yuritib kelmoqda. Jumladan

Fors, arab, ingliz, urdu, francuz, turkiy, kurd(lotin), Kurd (arabiy), rus, , ispan, , ozarboyjon, xitoy, bo`sniya, hind, savohiliy, tojik, husayi,  tayland, birma, indoneziya, portugal tillarida “Nahjul balog`a”ning tarjimasi, so`zlar va mavzular asosida qidirish, xutbalar sharhi, maktublar sharhi, hikmatlar tavsifi, raziyning tarjimai holi, nahjul balog`a tafsirlari va sharhlari, nahjul balog`aning g`aroibotlari, imom Ali va “Nahjul-Ballog`a”,  “Nahjul-Balog`a” maqolotlari, “Nahjul-Balog`a” hofizlari, savol-javob, kitobxona, “Nahjul-Balog`a”nasx xati va boshqalar o`rin olgandir.back 1 next