Ramazon kunlarining duolari

Birinchi kun duosi
Ikkinchi kunning duosi
Uchinchi kun duosi
To`rtinchi kun duosi
Beshinchi kun duosi
Oltinchi kun duosi
Yettinchi kun duosi
Sakkizinchi kun duosi
To`qqizinchi kunning duosi
O`ninchi kunning duosi
O`n birinchi kunning duosi
O`n ikkinchi kunning duosi
O`n uchinchi kunning duosi
O`n to`rtinchi kunning duosi
O`n beshinchi kunning duosi
O`n oltinchi kunning duosi
O`n yettinchi kunning duosi
O`n sakkizinchi kunning duosi
O`n to`qqizinchi kunning duosi
Yigirmanchi kunning duosi
Yigirma birinchi kunning duosi
Yigirma ikkinchi kunning duosi
Yigirma uchinchi kunning duosi
Yigirma to`rtinchi kunning duosi
Yigirma beshinchi kunning duosi
Yigirma oltinchi kunning duosi
Yigirma yettinchi kunning duosi
Yigirma sakkizinchi kunning duosi
Yigirma to`qqizinchi kunning duosi
O`ttizinchi kunning duosi