11   Ilon va narvon
12   Jadvalni yeching
13   Rangli to'pchalar(A)
14   Rangli to'pchalar(A)
15  Penalti
16   No'l va Iks
17   G'ishchalar
18   Kvadratchalar
19   It va Tuxum
20   Jadvaldan chiqish
 1 2  3 Aloqa o'rnating