20   Jadvaldan chiqish
21   Ninzacha
 1 2  3 Aloqa o'rnating