NAMOZ HAQIDANamoz ikki xil bo`ladi.

1.  vojib namozlar;

2.  mustahab, yoki nafl namozlari;

vojib namozlar  

 1.kundalik besh vaqt namoz;

 2.tavof namozi;

 3.oyot namozi;

 4.janoza namozi;

 5.nazr yo qasam tufayli vojibga aylangan nafl namozi.

Kundalik vojib namozlar:1 2 3 4 5 next