G`USLMustahab g`usllar

1.  juma g`usli;

2.  hayitlar munosabati bilan qilinadigan g`usl;

3.  shar`iy ahkomlarni bajarishdan oldin qilinadigan g`usllar va h.k.z.

G`USL QILISH TARTIBI

1.niyat qilish;

2. boshni yuvish;

3. Tananing o`ng qismini yuvish;

4, tananning chap qismini yuvish;

Eslatma: g`usl qilganda badanning quruq joyi qolmasligi kerak.back 1 2