G`USLG`usl ikki xil bo`ladi:

 Mustahab;

 Vojib;

Vojib g`usllar quyidagilardir:

1.   janobat g`usli;

2.  hayz g`usli;

3.  istihoza g`usli;

4.  nifos g`usli;

5.  o`likni ushlaganlik uchun g`usl;

6.  o`likni yuvish g`usli;

7.  avval mustahab bo`lgan, lekin nazr yoki qasam tufayli vojibga aylangan g`usl.1 2 next