Mashhurlar ta'lim va tarbiya haqida

www.hidoyat.com

Birovni o‘rgatishing uchun, o‘zing o‘rganishing uchun lozim bo‘lganidan ko‘ra ham ko‘proq aql kerak.
M.Monten

Muvaffaqiyatli tarbiyaning siri — o‘quvchiga hurmatda.
R.Emerson

Noqobil o‘qituvchi haqiqatni shunchaki aytadi-qo‘yadi, yaxshisi esa uni topishga o‘rgatadi.
V.O.Distervig

Oz bo‘lsa ham bilmoq uchun ko‘p o‘qimoq zarur.
Sh.Monteske

O'qitish ikki baravar o'qish demakdir.
J.Juber

Tarbiyadagi eng katta xato o'ta shoshqaloqlikdir.
J.J.Russo

Qiyin fanlar yo'q, faqat hazm etilishi qiyin bo'lgan izohlargina bor.
A.I.Gersen

Haqiqiy ta'lim odamni odamiylikka tayyorlashdir.
N.I.Pirogov

Tarbiya ta'limdan ustun turadi. Insonni tarbiya voyaga yetkazadi.
G.Spenser

Inson tarbiyasining bosh yo'li ishonchdir.
K.D.Ushinskiy

Ilm o'qub amal qilmag'on, kariz qazib tuxum solmag'ong'a o'xshar.
Alisher Navoiy

O'rgatmoq uchun so'kish, yordam bermoq uchun haqorat qilish shart emas.
F.Laroshfuko

Kimki hech narsani qiziqib so'ramasa, hech narsani o'rganmaydi ham.
T.Fuller

Faqat diqqat qilgan odamgina xotirasida saqlay oladi.
S.Jonson

Chinakam shogird bor narsalar negizida mavhum narsalar rivojini o'rganadi va shu yo'l bilan ustoziga yaqinlashib boradi.
I.Gyoteback 1 2 3