Mashhurlar ta'lim va tarbiya haqida

www.hidoyat.com

Bilim qaytarish va takrorlash mevasidir.
Abu Rayhon Beruniy

Bilimga eltuvchi yagona yo‘l bu –faoliyatdir.
B.Shou

O‘z shogirdlarida mehnatdan zavqlanish xislatlarini uyg‘ota bilgan muallim sharaflarga loyiq.
E. Xabbard

O‘qituvchining butun fikri o‘quvchilarida, o‘zi sochgan urug‘larning o‘sishidadir.
D.I.Mendeleev

O‘qitish ikki barobar o‘qish demakdir.
J.Juber

Bilganlarimizning cheki bor, bilmagan narsalarimizning esa had-chegarasi yo‘q.
P.Laplas

Inson dunyoni qanchalik bilsa, o‘zligini ham shunchalik anglaydi.
I.Gyote

Fikr! Buyuk narsa! Insonning ulug‘vorligi ham fikrdan bo‘lmay nimadan?
A.S.Pushkin

Barcha kashfiyotlar ichida eng go‘zali yaxshi tarbiya olgan insondir.
Epiktet

Har qanday ta’lim va tarbiyada eng asosiy omil — muallim, uning tafakkur dunyosidir.
A.Distervegback 1 2 3 next