`ALAQ surasi96.1 . (Ey, Muhammad, butun borliqni) yaratgan zot bo'lmish Rabbingiz nomi bilan o'qing!

96.2 . U insonni laxta qondan yaratdi.

96.3 . O'qing! Rabbingiz esa karamli zotdir.

96.4 . U insonga qalam bilan (yozishni) o'rgatgan zotdir.

96.5 . U insonga bilmagan narsalarini o'rgatdi.

96.6 . Darhaqiqat, inson haddidan oshar.

96.7 . (Bunga) sabab o'zini boy - behojat sanashidir.

96.8 . (Ey, inson,) albatta, qaytishing Rabbing huzurigadir.

96.9 . (Ey, inson,) ko'rdingmi, to'sayotgan kimsani

96.10 . bandani namoz o'qiganda?!1 2 next