BALAD surasi90.1 . (Ey, Muhammad,) mana shu shahar bilan qasamyod eturman,

90.2 . holbuki, Siz shu shaharda mavjuddirsiz

90.3 . hamda ota va bolalarga (ya'ni, Odam va zurriyotlariga) qasamyod eturmanki,

90.4 . haqiqatan, insonni mashaqqatga yaratdik.

90.5 . Unga hech kimning kuchi yetmaydi, deb o'ylaydimi?!

90.6 . U (maqtanib): "Juda ko'p mol-dunyoni (sarflab) yo'q qildim", - der.

90.7 . Uni hech kim ko'rmagan, deb o'ylaydimi?!

90.8 . Axir, Biz unga ikki ko'z,

90.9 . til va ikki lab (ato) qilmadikmi?!

90.10 . Yana uni ikki balandlikka (yo'lga) yo'llab qo'ydik-ku!1 2 next