TORIQ surasi86.1 . Osmonga va Zuhal (yulduzi)ga qasamyod etaman.

86.2 . (Ey, Muhammad,) Siz Zuhal nima ekanini qayerdan ham bilar edingiz?!

86.3 . (U nuri) o'tkir yulduzdir.

86.4 . Har bir jon egasi ustida (uni saqlovchi va amallarini) yod oluvchi (farishta) bordir.

86.5 . Bas, inson o'zining nimadan yaralganiga bir boqsin!

86.6 . (U) otilib chiquvchi bir "suv"dan yaralgan.

86.7 . (U "suv" esa) otaning pushti kamari va onaning ko'krak suyagidan chiqur.

86.8 . Shubhasiz, U (Alloh) uni qayta tiriltirishga qodirdir.

86.9 . Sirlar fosh qilinadigan kuni

86.10 . unga (Allohning azobidan qutqaruvchi) biror kuch ham, biror yordamchi ham bo'lmas.1 next