MUTAFFIFIN surasi83.1 . (O'lchov va tarozidan) urib qoluvchi kimsalar holiga voy!

83.2 . Ular odamlardan (biror narsani) o'lchab olgan vaqtlarida to'la qilib oladigan,

83.3 . ularga o'lchab yoki tortib bergan vaqtlarida esa urib qoladigan kimsalardir.

83.4 . Ular qayta tiriluvchi ekanliklarini o'ylamaydilarmi

83.5 . Ulug’ kun (Qiyomat)da -

83.6 . odamlar (butun) olamlar Parvardigori huzurida tik turadigan (hisob-kitob beradigan) kun-da?!

83.7 . Yo'q! Albatta, fojirlarning nomai a'mollari, albatta, Sijjiynda bo'lur.

83.8 . (Ey, Muhammad,) Sijjiyn nima ekanini qayerdan ham bilursiz?

83.9 . (U) bitilgan kitobdir.

83.10 . U Kunda inkor etuvchilar holiga voy!1 2 3 next