TAKVIR surasi81.1 . Quyosh o'rab qo'yilganida,

81.2 . yulduzlar ham (o'z falaklaridan) to'kilganida,

81.3 . tog’lar ham (o'z joylaridan) jildirilganida,

81.4 . (qornidagi bolasi) o'n oylik bo'g’oz tuyalar ham bo'sh qo'yib yuborilganida,

81.5 . vahshiy hayvonlar ham (bir joyga) to'planib qolganida,

81.6 . dengizlar kuydirilganida,

81.7 . ruhlar (qaytadan jasadlarga) juftlanganida,

81.8 . tiriklay ko'milgan (har bir) qizdan so'ralganida,

81.9 . ne gunohi uchun o'ldirilgan, deb.

81.10 . Yana sahifalar (nomai a'mol) ochilganida,1 2 3 next