TUR surasi52.1 . Qasamyod etaman Tur (tog'i) bilan,

52.2 . satrlangan Kitob (Qur'on) bilanki,

52.3 . (u) ochiq sahifadadir;

52.4 . yana Baytul-Ma'mur bilan,

52.5 . baland ko'tarilgan tom (osmon) bilan

52.6 . va to'lqinlangan dengiz bilan-ki,

52.7 . Rabbingizning azobi, shubhasiz, voqe bo'luvchidir!

52.8 . Uni daf etuvchi (kuch) yo'qdir.

52.9 . U Kunda osmon aylanur.

52.10 . Tog'lar ham (samoda to'zon kabi) sayr qilur.1 2 3 4 5 next