Hazrat oyatulloh uzmo hoj shayx Lutfulloh Sofiy GulpoygoniyOyatulloh Gulpoygoniy hijriy –qamariy 1337 yilda Eronning Gulpoygon shahrida dunyoga keldi. Otasi oyatulloh Oxund Mullo Muhammad Javod Sofiy ko`p kitoblarning muallifi va ulamolardan biri edi. Oyatulloh Gulpoygoniy boshlang`ich ta`limotni, adabiyot, Kalom, tafsir, Hadis va sathni Gulpoygon shahrida o`qigan edi. U Oxund Mullo Abul Qosim (Qutub laqabi bilan mashhur edi)dan va otasidan dars olgan edi. 1360 yilda Qumga hijrat qildi. Oyatulloh Gulpoygoniyning Qum shahridagi ustozlari quyidagilar edi:

1.   oyatulloh sayyid Muhammad Taqi Xonsoriy;

2.   oyatulloh sayyid Muhammad Hujjat Kuh Kamariy;

3.   oyatulloh sayyid Sadriddin sadr Omiliy;

4.   oyatulloh hoj sayyid Muhammad Husayn Burujerdiy;

5.   oyatulloh hoj sayyid Muhammad Rizo Gulpoygoniy.

 Najafu Ashrafdagi ustozlari:

1.   oyatulloh Og`o shayx Muhammad Kozim Sheroziy;

2.   oyatulloh sayyid Jamoliddin Gulpoygoniy;

3.   oyatulloh shayx Muhammad Ali Kozimiy.1 next