ZAKOTZakot shariatda buyurilgan muhim vojibotlardan biridir.

Quyidagi lardan  zakot  to`lanadi.

1. bug`doy;

2. arpa;

3. xurmo;

4. mayiz;

Ekin

hosillaridan

1. tuya;

2. mol;1 2 3 next