IMOM MUHAMMAD BOQIR(7)Hazrat imom Muhammad boqir Rajab oyining birinchisi (yo ki Safar oyining 3-kunida)da Hijratning 57-yilida Madina shahrida dunyoga keldilar.Zul-Hijjada oyning 7-kunida dunyodan keldilar.

Marqad munavvarlari Baqi` qabristonidadir.

Ul zot 57 yil umir ko`rganlar.

Otalari imom Sajjod va onalari Fotima binti Imom Husaun dir.Shu jihatdan qaraganda alaviydilar:imomatning davrlari

9-10yilga davom etgan.Hukumatning bani umayyadan bani

Abbosga o`tilish munosabati bilan u zaiflashgan davrda to`g`ri keldi va fursatdan to`liq foydalangan imom Boqir diniy ,ta`limot va tarbiyaviy ishlarni olib bordi uning keng tarqalishiga sabab bo`ldi.O`g`illari Imom Sodiq biln shia mazhabiga hizmat qildishdi.

Imom boqir Karbalo fojeasida atnashgan bo`lib unda Jobir ibn Abdulloh Ansoriy janob Rasulullohning sahobalariga u kishiga yetkazib qo`ygan.

Ibodatdagi ixlos

Bir arabiy imom Boqir dan : "Sen ibodat qilayotganingda Xudoni ko`rasanmu?-deb  so`radi. Shunda ul Zot: " Ko`rmagan  Zotga  ibodat qilmayman!"-  dedilar. Haligi a`robiy "Qanday qilib  Xudoni  ko`rding?!",-deb so`raganida , "Ko`zlar ko`rishdan ojiz,  Robbimni faqat qalbdagi iymon haqiqati bilangina ko`rish

mumkin."-deb javob berdilar.1 2 3 next